Ledige plasser

Barnehagetante leker med et barn

Avd. Blommenholm: Fullt høsten 2022

Avd. Høvik: Fullt høsten 2022

Avd. Emma Hjorth: Fullt høsten 2022

Avd. Hosle: Fullt høsten 2022

Hos oss kan alle søke om plass, uavhengig av bostedskommune og om barna har lovfestet rett til barnehageplass eller ikke. Vi kan tilby oppstart innenfor perioden august-desember hver år. Noen år kan vi også tilby plasser fra januar eller senere på vårhalvåret.

Kom på besøk

Barnehagestjerner

Før dere søker barnehageplass er dere hjertelig velkomne til å  besøke oss i barnehagen. Dere vil da kunne få en fin anledning til å se hvordan vi har det og til å hilse på de ansatte. Vi er ofte ute på tur, så det er lurt å gi oss beskjed på forhånd om at dere kommer. Ta kontakt med styrer for å avtale tid.

Er dere interessert i plass hos oss kan dere avtale direkte med barnehagen. Det må allikevel sendes søknad til Samordnet opptak i Bærum kommune. Dere finner elektronisk søknadskjema her.