Ledige plasser

Barnehagetante leker med et barn

Avd. Blommenholm: Ledige plasser høsten 2022

Avd. Høvik: Ledige plasser høsten 2022

Avd. Emma Hjorth: Ledige plasser høsten 2022

Avd. Hosle: Ledige plasser høsten 2022

Hos oss kan alle søke om plass, uavhengig av bostedskommune og om barna har lovfestet rett til barnehageplass eller ikke. Vi kan tilby oppstart innenfor perioden august-desember hver år. Noen år kan vi også tilby plasser fra januar eller senere på vårhalvåret.

Kom på besøk

Barnehagestjerner

Før dere søker barnehageplass er dere hjertelig velkomne til å  besøke oss i barnehagen. Dere vil da kunne få en fin anledning til å se hvordan vi har det og til å hilse på de ansatte. Vi er ofte ute på tur, så det er lurt å gi oss beskjed på forhånd om at dere kommer. Ta kontakt med styrer for å avtale tid.

Er dere interessert i plass hos oss kan dere avtale direkte med barnehagen. Det må allikevel sendes søknad til Samordnet opptak i Bærum kommune. Dere finner elektronisk søknadskjema her.