Ledige plasser

Leser med barnLedige plasser

Avd. Blommenholm: 1 ledig plass fra januar for et barn født i 2016

Avd. Høvik: fullt

Avd. Emma Hjorth:  1 ledig plass fra juni

Avd. Hosle: fullt

Hos oss kan alle søke om plass, uavhengig av bostedskommune og om barna har lovfestet rett til barnehageplass eller ikke. Vi kan tilby oppstart innenfor perioden august-desember hver år. Noen år kan vi også tilby plasser fra januar eller senere på vårhalvåret.

Kom på besøk

Barnehage stjernerFør dere søker barnehageplass er dere hjertelig velkomne til å  besøke oss i barnehagen. Dere vil da kunne få en fin anledning til å se hvordan vi har det og til å hilse på de ansatte. Vi er ofte ute på tur, så det er lurt å gi oss beskjed på forhånd om at dere kommer. Ta kontakt med styrer for å avtale tid.

Er dere interessert i plass hos oss kan dere avtale direkte med barnehagen. Det må allikevel sendes søknad til Samordnet opptak i Bærum kommune. Dere finner elektronisk søknadskjema her.

Comments are closed.