Kontakt oss

Barn som lager snømann

Barnehagens kontoradresse:

Trygg Start familiebarnehage
Fasansvingen 31
1348 Rykkinn

Kontorets åpningstid: kl. 08.00-17.00

Barnehagens åpningstid: kl. 07.30.-16.30

Styrer- Line Bakke Sletnes tlf: 472 93 132 

E-post Håkon Sletnes: post@tryggstart.no

E-post Line Bakke Sletnes: line@tryggstart.no

Facebook: https://www.facebook.com/tryggstart.no/

Barnehagestjerner

Avd. Hosle, tlf: 452 18 003

Avd. Høvik, tlf: 466 30 162

Avd. Blommeholm, tlf: 922 23 170

Avd. Emma Hjorth, tlf: 466 37 369