Kontakt oss

Barn som lager snømann

Barnehagens kontoradresse:

Trygg Start familiebarnehage
Fasansvingen 31
1348 Rykkinn

Kontorets åpningstid: kl. 08.00-17.00

Barnehagens åpningstid: kl. 07.30.-16.30

Styrer- Håkon Sletnes, tlf: 472 83 247  Styrers stedfortreder- Line Bakke Sletnes tlf: 472 93 132

E-post: post@tryggstart.no

Facebook: https://www.facebook.com/tryggstart.no/

Pedagogisk veileder i avd. Høvik, Emma Hjorth og Blommenholm-  Line Bakke Sletnes, tlf: 472 93 132

Barnehagestjerner

E-post: line@tryggstart.no

Pedagogisk veileder i avd Hosle- Anne Cathrine Ytterbø, tlf: 926 90 382

E-post: tine_ytterbo@hotmail.com

Avd. Hosle, tlf: 452 18 003

Avd. Høvik, tlf: 466 30 162

Avd. Blommeholm, tlf: 922 23 170

Avd. Emma Hjorth, tlf: 466 37 369