Barnehagen for de minste

Trygg Start familiebarnehage er barnehagen for de aller minste.

Hos oss kan barna begynne når de er 11 mnd. gamle, og de kan fortsette ut juni det året de fyller 3 år.

Fordeler med en liten barnehage for de minste barna

Barnehage ansatt som leker med et barn

For mange 1-åringer kan overgangen fra å være hjemme med mor eller far, til å måtte forholde seg til fremmede voksne og barn i en barnehage, være stor og utfordrende. Vår erfaring er at overgangen kan bli enklere dersom de minste barna begynner i en liten barnehage. Sitat fra Regjeringen.no: «De minste barnehagene er kjennetegnet av stabilitet og forutsigbarhet. Barna har færre andre barn og voksne å forholde seg til, og de blir fortere kjent med hverandre. Dette skaper trygghet for barna.»

Vi som jobber i Trygg Start familiebarnehage har som hovedmål å gi både barn og foreldre en trygg og god start på livet i barnehagen. Vi vil «se» hvert barn hver eneste dag og gi dem den oppmerksomheten og omsorgen de har behov for. I arbeidet vårt legger vi stor vekt på å skape en forutsigbar tilværelse for barna og være anerkjennende og trygge voksne. Vi ønsker å bidra til å gi barna gode og lærerike erfaringer som de kan ha nytte av senere i livet.

Dette barnehageåret jobber vi spesielt med temaene «SPRÅKLIG KOMPETANSE», «SOSIAL KOMPETANSE» og «OMSORG, LEK OG LÆRING». Dere kan lese mer om hvordan vi jobber med dette i vår årsplan.