Årsplan og vedtekter

Fingermaling

Familiebarnehagens årsplan er utarbeidet i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen og hvordan vi jobber med de minste barna for å virkeliggjøre målene våre. Barnehagen har både her-og nå- og et fremtidsperspektiv.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Det medfører en stadig utvikling av personalets kompetanse. Førskoleårene danner grunnmuren i barnas liv. I disse årene blir
barna kjent med seg selv og sine omgivelser. Barna får grunnleggende erfaring om trygghet og sin plass i forhold til andre.

Barnehagestjerner

Barndommen har stor egenverdi, og vår virksomhet vil alltid ha fokus på barns trivsel som utgangspunkt for læring og utvikling. Alle sider ved familiebarnehagens virksomhet som gir barna mulighet for læring, erfaring og opplevelser defineres som barnehagens innhold.

Her kan dere lese vår årsplan

Her kan dere lese våre vedtekter