VELKOMMEN TIL OSS

Trygg Start familiebarnehage er en offentlig godkjent, privateid barnehage for barn i alderen 11 måneder – 3 år. Barnehagen ble etablert i 2008 og har i dag fem avdelinger i Bærum kommune.

Våre avdelinger ligger på:

– Blommenholm,  Blommenholmveien 21

– Høvik, Ramstadåsveien 17

– Hosle, Grevlingåsen 22

– Emma Hjorth, Tobias Kupfers vei 8

Hver barnehage har plass til 8-9 barn og holder til i lyse og moderne lokaler, spesielt tilpasset de yngste barna.

Vi som jobber i barnehagen

Trygg Start familiebarnehage drives av Håkon Sletnes og Line Bakke Sletnes.

Barnehagestjerner

Line har mange års erfaring fra småbarnsavdeling i kommunal barnehage. I 2011 fullførte hun sin utdannelse som barnehagelærer med bachelor i administrasjon og ledelse og hun jobber i dag som pedagogisk veileder i Trygg Start familiebarnehage.

Håkon var ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning i spesialpedagogikk i 1997. Han har siden jobbet som pedagogisk leder i kommunal barnehage, som SFO-leder og som pedagogisk veileder i familiebarnehage. Håkon jobber som styrer i Trygg Start familiebarnehage.

Personalgruppa forøvrig består av 1 barnehagelærer, 8 flotte assistenter, samt flere faste vikarer. Felles for oss alle er at vi har et ønske om å gi både barn og foreldre et trygt og lærerikt møte med livet i barnehagen.